Loading
back slide image

DASS SMART FACTORY

Neler Yapabiliriz?

Dass Smart Factory Production Managment System
Slide img
back slide image
Slide img

DASS SMART FACTORY

Güçlü Planlama Yeteneği

Dünya üzerinde en çok kabul gören Dinamik Planlama Yeteneği.
back slide image
Slide img

DASS SMART FACTORY

Dar Boğaz analizleri ile doğru kapasite Yönetimi.

Üretim kapasitenizi doğru Yönetin..!
back slide image
Slide img

DASS SMART FACTORY

Akıllı İş Yükleme Planları ve Dinamik Öneriler...!

Akıllı iş yükleme algoritması sayesinde en doğru kaynak kullanımını bulabilirsiniz.

Dass Intelligent Manufacturing Managment Software.. ``IMM``

NEDEN DASS SMART FACTORY ..?

* İmalat dönüş süresini kısaltır.

* Stok doğruluğunu güvenilir seviyelere çekmek.

* Raporlama ve karar verme süresini hızlandırır.

* Üretim sırasında meydana gelen olaylara müdahale süresini hızlandırır.        (Malzeme eksikliği, Makine arıza durumları,Anlamsız duruşlar)

* Veri girişinde harcanan süreyi tamamen ortadan kaldırır veya azaltır.

* Veri girişi esnasında meydana gelebilecek hataları minimize eder.

* Veri girişi için gerekli iş gücü bağımlılıklarını ortadan kaldırır.

* Üretimi tamamlanmak üzere bekleyen mamullerin sayısını azaltır.

* Vardiyalar arası dokümantasyon gereğini ortadan kaldırır veya azaltır.

* Hazırlık / tedarik süresini azaltır.

* Ürün kalitesini iyileştirir.

* Kayıp belge vakalarını engeller.

* Fabrika çalışanlarının verimliliğini artırır.

* Planlama sürecini iyileştirir.

* Müşteri hizmetlerini geliştirir.

* İstasyon ve iş emri bazında gerçeğe yakın işçilik yapılmasını sağlar

* Elektrik tüketim maliyetini anlık analiz eder ve üretilen parça başı

* Üretim süresince tüketilen elektrik maliyetini iş emrine kaydeder

* Parça üretim adet elektrik tüketim maliyetini anlık anlık hesaplar

* Operasyonel işlem yapmayan açık unutulmuş tezgahların tespiti

* Gerçekçi duruş sürelerinin tespit edilmesi

* OEE ve TEE analizlerini gerçekçi bir şekilde sunar

* Gerçekçi operasyon çevrim sürelerinin tespiti

* Bakım personellerinin arızaya müdahale ve makineyi çalışır duruma           getirme sürelerinin tespiti

* Makine arızalarının akım analizi yapılarak tespit eder (Kestirimci Bakım)

* Periyodik bakım zamanlarının hatırlatılması

*SMS(Kısa Mesaj) Yoluyla anlık bilgilendirme (Arıza,Duruşlar ve Üretim Bilgisi)

ERP ÜST SiSTEMLER DASS SMART FACTORY iLE DAHA REALiST..

* İşletmelerde yaşanan problemlerden en önemlisi planlama problemleridir.  İşletmelerin gittikçe büyüyerek daha karmaşık bir yapıya ulaşması, hızla değişen dinamik pazar yapısı, yoğun rekabet ortamı, sürekli değişen ekonomik koşullar ve gelişen teknoloji günümüzde planlamanın önemini artırmaktadır. Planlama problemleri olarak yanlış MRP sonuçları, stok yanlışlıkları, teslim tarihine uyamama karşımıza çıkmaktadır. Anlık üretim fişi girişinin yapılamaması, personel tarafından stok kodu veya adedinin yanlış girilmesi, hurda adetlerinin stok düşümünün unutulması gibi sorunlar stok yanlışlıklarına neden olmaktadır. Bu yanlışlıklar stok bulundurma ve bulundurmama maliyetlerini arttırmaktadır. Ayrıca MRP hesaplamalarında yanlış ihtiyaç çıkması ya da hiç ihtiyaç çıkmaması sonucu teslim tarihine uyum problemleri ile karşılaşılmakta olup bu da aşırı navlunlara ve müşteri memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Başarılı bir planlama yapabilmek için bu planlama problemlerini minimum seviyeye indirmek, hızlı karar alabilmek için gerekli altyapıyı oluşturmak, yönetim ve raporlama zamanlarını kısaltmak çok önemlidir. Bunun için gerekli verileri üretim sahasından doğru, eksiksiz ve zamanında alabilmek gerekir. Dass Smart Factory programı gerçek zamanlı bir veri toplama ve analiz programıdır. Bu program ile üretim verilerini sahadan eksiksiz ve zamanında toplayabilir, akıllı Gantt diyagramları ve raporlamalar ile üretiminizi gerçek zamanlı izleyebilir, hızlı kararlar alabilirsiniz. Bu sayede işletmenin planlama kabiliyetleri artmış olur.

 

* Bir diğer önemli problem ise gerçeğe yakın maliyet bilgilerine ulaşılamamasıdır. Maliyet bilgileri firmaların doğru kararlar almasında çok büyük öneme sahiptir. Bu bilgilerin gerçek değerlere yakınlığı, alınan kararların doğru ve etkin olmasını sağlar. Bahsi geçen maliyet bilgilerini ürün maliyetleri, enerji maliyetleri, üretim işçilik maliyetleri, bakım ve onarım işçilik maliyetleri olarak sıralayabiliriz. Dass Smart Factory programı ile bu maliyet bilgilerini iş emri bazında anlık olarak görebilir ve raporlayabilirsiniz. Akım analizörleri sayesinde iş emri bazında elektrik tüketim maliyetlerine de ulaşabilirsiniz.

 

* Bir diğer problem ise ERP’ler üretim verimliliğine odaklanmazlar. Daha çok üretimin sonuçlarına odaklanırlar. İşletmeler ise üretim verimliliğini arttırmaya ihtiyaç duyarlar. Üretim verimliliğini arttırabilmek için üretim verimliliğini ölçebiliyor olmak gerekir. Günümüzde firmaların birçoğu üretim verimliliklerini ölçememekte veya zorlanmaktadır. Çünkü klasik yöntemlerle verimlilik ölçülmesi; yoğun evrak işlerinin yönetilmesi ve sisteme girilmesi, fazla zaman ve iş gücü harcama ile yönetilebilir. İnsan kaynaklı hataların görülme olasılığı yüksektir. Dass Smart Factory programı ile üretim verimlilikleri anlık olarak izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir. Yoğun evrak işlerine harcayacağınız konsantrasyonu üretimi yönetmeye harcayabilirsiniz. Hem de bunu yaparken hatasız olarak yaparsınız.

 

* Bir diğer problem ise ERP programlarında yoğun üretim veri girişlerinin yetkin işgücü ile yapılması gerekliliği. Yetkin iş gücü bulamama, mevcut iş gücünü elde tutamama, iş gücü maliyetlerinin yüksek olması gibi sebeplerden dolayı iş gücünde kazanç sağlamak gerekmektedir. İş gücü problemleri planlamayı ve ürün maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Dass Smart Factory programı ile yoğun evrak işlemleri ve yetkin veri giriş elemanlarına gerek yoktur. Hem de bunu yaparken hatasız olarak yaparsınız.

 

* Bir diğer problem ise tezgah ve ekipman arızalarının meydana getirdiği olumsuzluklardır. Bu olumsuzluklar ERP programları ile tespit edilemezler. Sadece bu olumsuzlukların etkisi görülebilir. Bu olumsuzluklar ürün kalitesinin ve ürün teslimat süresinin istikrarlı olmasını engelleyerek aşırı navlunlara ve müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilmektedir. Aynı zamanda iş kazası riski oluşturmaktadır. Dass Smart Factory programı ile bu olumsuzluklar anlık olarak görülebilmekte ve böylece anlık olarak müdahale edilebilmektedir. Hatta akım analizörleri sayesinde önceden bile tespit edilebilmekte ve önlemler alınabilmektedir.

Benefit From Our Specialist Production Management Knowledge 🙂

We are well-acquainted with MES software and make our living with them! Many alternative  features that you may consider extraordinary or innovative are standard for us since we keep refining Production Planning & Management being in close contact with our customers so that the quality and functionality of our Sosftware always meets modern planning demands.

Image

Dass Efficient Production Planning and Controlling

Visualize orders of your production by planning tables and let the planner modify the planning by drag&drop. This way, Gantt charts optimize the production process as well as the resource deployment. Save costs and ensure delivery times.
Image

Dass Control your capacity with Gantt and Histogram

Are there enough resource capacities for your orders or tasks? A Gantt chart with a histogram provides the vital information at a glance.Dass VARCHART offers a histogram functionality for capacity visualization.
Image

Dass Visual management of projects in a chart

Graphical overviews of large-scale projects lead to a transparent and safe planning process. Dass VARCHART is used in many applications to interactively plan, change and control complex projects.
Image

Dass Gantt Charts for Efficient Project Management

As manager of large-scale projects you have to reach milestones, bear in mind the project tasks, remember links of subprojects and most of all you have to monitor the project in the short as well as in the long run. With VARCHART XGantt you can develop individual project plans helping you to control all important project parameter to see the project through to a safe and punctual finish.
Image

Automatic Forward and Backward Calculation

Use the Time Scheduler of Dass VARCHART XNet and have your activities calculated automatically by earliest start or latest end. Highlight activities and links the float of which is 0 which means that they must not overrun their scheduled duration to not jeopardize the scheduled end.
Image

Dass Intuitive use speeds up the development

Try colors, forms, and attributes while the effects are being shown immediately in a preview chart. If you are satisfied with the outcome, you can copy the program code to your application. Thus Dass VARCHART lets you develop the optimal Gantt chart quickly and easily.
Image

Dass Visual Production Planning and Scheduling

Visualize the machine utilization, the progress of orders, the availability of employes and much more to plan, control and optimize your production. Gantt Charts lets the planner react interactively and quickly to modifications. Thus you utilize your resources to full capacity and speed up processes. VARCHART XGantt software offers powerful functionality to develop any kind of Gantt charts for production planning and control. Have a look at the Dass VARCHART XGantt features.
Image

Dass Precise Capacity Planning with Gantt Charts

No matter whether the deployment of machines in the production or of employees in projects is concerned - precise capacity planning is only possible if the availabilities of staff, machines, equipment and qualifications are settled. An important tool in a Gantt chart to display these resources is the histogram that lets you recognize at a glance whether bottlenecks are imminent and the planner's interference will be needed. Use Gantt charts to display the real capacities or show future capacity or utilization overviews.
Image

Dass Precise Capacity Planning with Gantt Charts

Information about employees and their deployment in shifts are illustrated with Gantt charts. Dass Gantt lets you pre-set the bar length by the calendar function and add planning-relevant information such as night or early shift, number of necessary employees per shift etc. There is nearly no visual limitation in Gantt Charts for Shift and Staff Planning

We would be glad to write a reference story for you. Just get in touch with info@astglobalgroup.com We are looking forward to your Shop Flore.